A la nostra pàgina del projecte podeu trobar tota la informació pertinent a Catotron, síntesi de la parla obert en català, entrenat amb xarxes neuronals. El codi està al github aquí i aquí; i els models són descarregables a la pàgina del projecte.

Aquesta eina va ser desenvolupat gràcies al projecte «síntesi de la parla contra la bretxa digital» subvencionat pel Departament de Cultura. Una part dels fons provenen dels cabals que atorga la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya.